main logo
Dobre rządzenie
Od 2005 roku prowadzimy cykliczne seminaria poświęcone problematyce dobrego rządzenia. Idea tych seminariów narodziła się w gronie pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej.W jego realizację włączyli się również pracownicy naukowi innych ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego). Uznaliśmy, że powinnością środowiska akademickiego jest udział w debacie publicznej na temat jakości rządzenia w Polsce.Założyliśmy, że najlepszą formułą naszego włączenia się w tę debatę będzie zainicjowanie spotkań seminaryjnych. Spektrum zagadnień prezentowanych w ramach naszego seminarium jest szerokie. Mieszczą się w nim zarówno refleksje o charakterze teoretycznym i metodologicznym, jak i wyniki badań prowadzonych na poziomie samorządów lokalnych i regionalnych. Integralną częścią naszego seminarium jest udział gości zagranicznych. Dbamy bowiem o to, aby zagadnienie dobrego rządzenia lokować w kontekście międzynarodowym. Teksty prezentowane na forum naszego seminarium, po otrzymaniu pozytywnych recenzji naukowych, publikowane są w kwartalniku "Zarządzanie Publiczne". Tworzy to przestrzeń zarówno do promocji dorobku osób uczestniczących w spotkaniach naszego seminarium, jak i umożliwia szeroką wymianę refleksji naukowych dotyczących dobrego rządzenia.